Què ha de contenir el pressupost? Quants demano?

La seva satisfacció és el nostre principal objectiu i és per això que l'equip de reformes cuines aconsella demanar més d'un pressupost per a poder comparar i veure les diferències entre aquests. Amb tot, desconfiï de pressupostos excessivament baixos doncs, segurament, després acabarà pagant més per partides que, inicialment, no estaven pressupostades.

Quan disposi del pressupost s'ha s'assegurar que aquest inclou el següent:

 • → Nom de l'empresa amb el CIF, telèfon i adreça fiscal.
 • → Dades del client i adreça d'execució de l'obra.
 • Termini de validesa del pressupost.
 • → El pressupost ha d'estar signat i segellat.
 • → Inclusió o no de l'IVA en el pressupost.
 • Tipus d'IVA aplicable per partida.
 • → Forma de pagament de les obres.
 • → Detall de materials que es faran servir.
 • → Especificar el cost de la mà d'obra de forma detallada.
 • → Especificació de qui demana els permisos d'obra.
 • Termini d'execució de la reforma de la cuina.
 • → Altres dades d'interès per al client. [p.e. clàusules...]

  En definitiva, si un pressupost inclou el que hem detallat anteriorment podem dir que es tracta d'un bon pressupost i que el professional, a priori, treballa de forma correcta.